Lucie Přibylová Msc.

Publikace:

Perceptions on Health Benefits of Guide Dog Ownership in an Austrian Population of Blind People with and without a Guide Dog,

https://www.mdpi.com/2076-2615/9/7/428

Why do dogs look back at the human in an impossible task? Looking back behaviour may be over-interpreted

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10071-020-01345-8?fbclid=IwAR1fZu9I2I6Hnof7mVcDGcfmshwSRu4eIB2gwyuIBvFuOwiJ4d7UXZHzGb4

 

Vzdělání: 

2016-2019             Master of Science, Studijní obor : Vztahy mezi zvířaty a lidmi, Veterinární univerzita ve Vídni

2016                       Trenér psů detekujicích epileptický záchvat, Aachen, Canis Familiaris pod vedenim Doc. Erika Kerstinga

2015-2016              Certifikovaný poradce pro výchovu psů a problematické chovaní psů, Aachen, Canis Familiaris pod vedením Doc. Erika Kerstinga

2011-2014              Bakalář, obor Kynologie, Česká zemědělská univerzita v Praze

 

 

Osobní profil:

V červnu 2019 jsem dokončila magisterské stadium vztahy mezi zvířaty a lidmi na Vídeňské veterinární univerzitě. Během studií jsem ziskala mnoho zkušeností v oborech welfare zvířat, kognitivní biologie, komperativní medicíny a filozofie týkající se práv zvířat. Součástí mého studia byla také velká řada praxí na farmách různého zaměřeni, od živočišné produkce přes edukativní zaměření až po farmy nabízející terapie se zvířaty. V rámci bakalářského studia jsem absolvovala praxe ve výcvikových centrech pro policejní a vojenské psy ČR, dále například ve výcvikovém centru pro slepecké psy v Jinonicich nebo canisterapeutické hodiny v Poděbradech.

V Aachenu jsem úspěšně absolvovala dvouleté studium se zaměřením na výchovu psa a poradenství pro problematické chování psů.